a

IPARD II Programı Kapsamında 45 Projeye 210,6 Milyon TL Hibe Desteği

Ankara, Türkiye – Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliğiyle yürütülen IPARD II Programı kapsamında, 45 yenilikçi projeye toplam 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan duyuruya göre, bu destekle kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefleniyor.

IPARD II Programı, kırsal altyapıyı güçlendirmek, tarımsal üretimi modernize etmek ve kırsal turizmi teşvik etmek gibi alanlarda projelere finansman sağlayarak Türkiye’nin kırsal kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor. Sağlanan hibe desteği ile kırsal alandaki girişimcilerin ve çiftçilerin ekonomik faaliyetlerini genişletmeleri ve yeni iş olanakları yaratmaları amaçlanıyor.

Geniş Kapsamlı Destek

TKDK Başkanı, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “IPARD II Programı kapsamında sağlanan hibe desteği, tarım ve hayvancılık projelerinden, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji projelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Amacımız, kırsal alanlarımızda yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik fırsatları çeşitlendirmektir.” dedi.

Bu tur destekler, özellikle genç ve kadın girişimcileri hedef alıyor ve onların kırsal kalkınma sürecine aktif olarak katılımlarını teşvik ediyor. Programın bu yönüyle toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamına da olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

TKDK, başvuru sürecinin şeffaf ve adil bir değerlendirme mekanizması ile yürütüldüğünü belirtti. Projeler, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, çevresel fayda ve ekonomik katkı gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Başarılı bulunan projeler, finansal destek almaya hak kazanıyor.

Programın bu aşamasında desteklenen projeler arasında, organik tarım, süt ve et işleme tesisleri, seracılık, kırsal turizm ve el sanatları gibi çeşitli sektörler yer alıyor. Bu projelerin, yerel ekonomilere canlılık getirmesi ve kırsal alanlarda yeni istihdam olanakları yaratması bekleniyor.

Geleceğe Yatırım

IPARD II Programı’nın bu tur desteği, kırsal kalkınma ve tarımsal modernizasyon alanında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor.

Programın sağladığı hibe desteği, kırsal kalkınma ve tarımsal yenilik projeleri için önemli bir finansal kaynak oluşturuyor. Böylece, Türkiye’nin kırsal alanlarının sürdürülebilir bir şekilde gelişimi ve modernizasyonu için gerekli olan yatırımlar teşvik ediliyor.

IPARD II Programı kapsamında sağlanan 210,6 milyon TL’lik hibe desteği, kırsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bu destekle hayata geçirilecek projelerin, kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlaması ve Türkiye’nin kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

IPARD II Programı Nedir?

IPARD II Programı, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelerin kırsal kalkınma kapasitelerini artırmak amacıyla finanse edilen bir programdır. IPARD, “Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development” (Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma) ifadesinin kısaltmasıdır. Program, aday ülkelerin AB standartlarına ve politikalarına uyum sağlamalarına yardımcı olurken, kırsal alanlardaki yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve ekonomik gelişmeyi hedefler.

IPARD II Programının Amaçları:

  1. Kırsal Kalkınmanın Teşviki: Program, kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek, kırsal ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
  2. AB Standartlarına Uyum: IPARD II, katılım öncesi yardım aracı olarak, aday ülkelerin AB’nin kırsal kalkınma standartlarına ve politikalarına uyum sağlamalarına destek olur. Bu, ülkelerin AB’ye entegrasyon süreçlerine de katkı sağlar.
  3. Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Program, çevreye duyarlı tarım tekniklerinin benimsenmesini ve organik tarım gibi sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasını teşvik eder.
  4. Sosyal Kalkınma ve İstihdam: Kırsal alanlardaki sosyal kalkınmayı ve istihdamı destekleyerek göçü azaltmayı ve yerel kalkınmayı hedefler. Kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi de programın öncelikleri arasındadır.
  5. Altyapı ve Hizmetlerin Geliştirilmesi: Kırsal alanlardaki temel altyapı ve hizmetlerin iyileştirilmesi, programın önemli hedeflerinden biridir. Bu, eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin yanı sıra, kırsal turizm altyapısının geliştirilmesini de kapsar.

Desteklenen Alanlar ve Projeler:

IPARD II Programı, geniş bir yelpazede projeyi destekler. Bu projeler arasında tarımsal işletmelerin modernizasyonu, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kırsal turizm ve kültürel mirasın korunması gibi alanlar bulunur. Program kapsamında sağlanan finansal destek, hibe şeklinde olup, projelerin uygulanmasında önemli bir kaynak sağlar.

IPARD II Programı, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla kırsal kalkınmayı destekleyerek, aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye entegrasyon süreçlerine katkıda bulunur. Program, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ekonomik gelişimin teşvik edilmesi yoluyla bölgesel farklılıkların azaltılmasını hedefler.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tarım Kredi Marketler: Türkiye’nin Yerel Üretim Merkezi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.